INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających
konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy
1
1